Sardsir QR Code بستنی با طعم میوه پریما

 فریزر بستنی ساز فریونی  

  • فریزر تمام اتوماتیک مدل SF 1000
  • با پمپ های دنده ای
  • سازه تمام استیل
  • توانایی تولید بستنی های سنتی و انواع بستنی های صنعتی
  • با ظرفیت تولید 1000 لیتر در ساعت.

 

 

 

فریزر بستنی ساز فریونی  

  • فریزر تمام اتوماتیک مدل SF 1000
  • با پمپ های پیستونی و دنده ای
  • سازه تمام استیل
  • توانایی تولید بستنی های سنتی و انواع بستنی های صنعتی
  • با ظرفیت تولید 1000 لیتر در ساعت.